Vesti

Post

Сатница семинара

СЕМИНАР СЛУЖБЕНИХ ЛИЦАНа основу предлога надлежног органа Струковне организације судија,обавезни семинар судија и делегата окружних и градских лига одржаће се у петак 09.фебруара 2024.године на атлетској стази ФК Јединство 1936 и у ресторану „ Волан“ у Крушевцу.

ЦИЉ СЕМИНАРА

• Едукација судија и делегата

• Јединствена примена и упознавање са изменама Правила фудбалске игре

• Провера пропремљености судија и делегата за обављање дужности на утакмицама окружног степена такмичења и то:

o Здравствене способности

o Теоретске спремности

o Физичке спремности

• Инструкције руководства такмичења за пролећни део првенства такмичарске 2023/2024.годинеРУКОВОДСТВО СЕМИНАРА:1.Милић Бојан,председник ССОС ФСРО

2.Симић Мирко,члан ССОС ФСРО

3.Павловић Срећко,члан ССОС ФСРО

4.Комесари за такмичење

5.Комесари за суђењеКОМИСИЈЕ СЕМИНАРА:

КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ТЕОРЕТСКЕ СПРЕМНОСТИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА:

1.Андрејић Чедомир,председник

2.Јаковљевић Славиша,члан

3.Грујичић Милош,члан

4.Расинац Дарко,чланКОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ СУДИЈА:

1.Пршић Лазар,председник

2.Јовановић Лазар,члан

3.Милић Марко,члан

4.Милићевић Петар,чланЗДРАВСТВЕНА КОМИСИЈА:

1.Младеновић др.ВладанЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИСУДИЈЕ су у ОБАВЕЗИ да на обрасцу за лекарски преглед, који се налази на сајту ФСРО, изврше тражени лекарски преглед (судије чланови ФСГ КРУШЕВЦА у обавези су да комплетан лекарски преглед обаве ИСКЉУЧИВО у здравственој установи „14 Октобар“, клиници Слога Медик, приватној ординацији др Стоиљковић, специјалистичкој ординацији ХЕЛТ ), и целокупну документацију донесу и предају здравственој комисији на самом семинару.

ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИТехничка комисија ССОС ФСРО утврдила је следеће норме за полагање физичке спреме судија:Тест 1.- Спринт 6 х 40 м спринта ( 6,2 секунде ), пауза 60 секундиТест 2.- Интервал тест 40 х 75м ( 15 секунде ) ход 25 м ( 22 секунде )ТЕОРЕТСКА ПРОВЕРАТеоретска провера судија и делегата ће се састојати у виду теста од 21 питања из Правила фудбалске игре и Пропозиција такмичења.

НАПОМЕНА: Котизацију за семинар уплатити на текући рачун ФСРО бр. 205-24711-63 или 200-2354560101927-85 са назнаком „ЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАР“ и доказ о уплати дати приликом доласка и пријављивања на семинар. БЕЗ УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ НА ДАТИ БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ЗА СЕМИНАР И УРЕДНОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА БИЋЕ ВАМ УСКРАЋЕНО ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ.

Са жељом да се успешно припремите за реализацију активности планираних програмом семинара и успешно положите физичку и теоретску спремност и покажете завидне резултате, спортски Вас поздрављамоЧЛАНАРИНА ЗА СЕМИНАРСудије свих лига – 4.200,00 динара

Делегати свих лига – 3.000,00 динараПРОГРАМ СЕМИНАРА• До 16,00 часова Пријава судија и предаја документације ( терен)

• Од 16,15 часова Физичка провера судија

• До 17,00 часова Пријава делегата

• Од 17,15 часова Отварање семинара

Од 17,30 часова до 18,00 часова Тест из Правила фудбалске

5

Takmičenja

48

Klubova

702

Odigranih utakmica

14777916

Poseta na sajtu

Najnovije vesti