Vest

#

Упис у школу суђења

фУДБАЛСКИ САВЕЗ РАСИНСКОГ ОКРУГА
СТРУЧНО СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА УПИС У ШКОЛУ ЗА ФУДБАЛСКЕ СУДИЈА

На конкурсу се могу пријавити лица мушког и женског пола под условом:
- да нису млађа од 16 година и старија од 26 година
- да су одговорни,одважни,храбри и непоколебљиви
- да поседују потребан ниво образовања и опште културе
- да су психофизички и здравствено способни
- да желе да се усавршавају и напредују ка самом врху позива фудбалског судије
- да нису кривично осуђивани и да се против њих не води кривични поступак
- пожељно је да су играли или још увек играју фудбал у неком фудбалском клубу

Школа суђења је бесплатна а трошкове организовања и извођења теоретске и практичне обуке сноси Фудбалски савез Расинског округа и матични фудбалски савез кандидата.Кандидати који успешно положе испит за фудбалског судију биће укључени у такмичења која се играју на територији ФС Расинског округа.За сваку утакмицу обезбеђена су финансијска примања у виду такси.Предавања се изводе по програму предвиђеном Правилником о судијама и суђењу ФСС.
Сва заинтересована лица која испуњавају услове могу поднети пријаве са краћом биографијом на email адресу mailfsro@gmail.com или на телефон 037/439-362 и 065/9-037-011 и то до 15.фебруара 2021.године


Autor:
Datum objave: 2021-01-28 09:51:26