A+ R A-

Prolecni seminar 2017/2018.godine

 

 

СТРУЧНО  СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА СУДИЈА ФСРО

Факултет за пословне студије и право, Крушевац

Недеља 18. фебруар 2018.године

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА

 

Обавештавамо Вас да ће се обавезан семинар судија и делегата Прве окружне, Друге окружне и Прве градске лигеодржати у просторијама Факултета за пословне студије и право у Крушевцу( зграда до ФС Расинског округа )18.фебруара 2018.године. Судије и делегати су у обавези да се на семинар појаве у предвиђеном времену, а сходно листи на којој се налазе. Полагање физичких норми одржаће се на атлетској стази на стадиону крај базена, а предаја лекарских прегледа и пресвлачење судија обавиће се у свлачионицама спортског центра на базенима.Лекарски преглед за делегате ( офтамолошки преглед важи годину дана ) није потребан.

 

 

ЦИЉ СЕМИНАРА

 

1. Јединствена примена Правила фудбалске игре и Пропозиција такмичења.

2. Провера припремљености судија и делегата на утакмицама Прве окружне, Друге окружне и Прве Градске лиге  и то:

      - здравствене способности судија,

      - физичке спремности судија,

      - теоретске спремности судија и делегата.

3. Инструкције  за пролећни  део такмичарске 2017/2018.године.

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ

 

1. Судије су у ОБАВЕЗИ да на обрасцу за лекарски преглед, који се налази на сајту ФСРО, изврше тражени лекарски преглед (судије  чланови ФСГ КРУШЕВЦА у обавези су да комплетан лекарски преглед обаве ИСКЉУЧИВО у здравственој установи „14 Октобар“, клиници Слога медик на базенима или у приватној ординацији др Стоиљковић), и целокупну документацију донесу и предају здравственој комисији на самом семинару.

 

 

ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ

 

2. Техничка комисија ССОС ФСРО утврдила је следеће норме за полагање физичке спреме судија:

 

Тест 1.

 

-       6  х 40 м спринта ( 6,2 секунде ), пауза 60 секунди

 

Тест 2.

 

-       40 х 75м ( 15 секунде ) ход 25 м ( 22 секунде )

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТСКА ПРОВЕРА

 

3. Теоретска провера судија и делегата ће се састојати у виду видео теста од 20 ситуација. За успешно полагање теста потребно је имати најмање 16 тачних одговора.

 

НАПОМЕНА: За све информације у вези са семинаром, можете се обратити канцеларији ФСРО на телефон 037/439-362 или секретару ССОС ФСРО Андрејић Чедомиру на телефон 065/903-70-54. Котизацију за семинар уплатити на текући рачун ФСРО бр. 205-24711-63 са назнаком „КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР“ и доказ о уплати дати приликом доласка и пријављивања на семинар. БЕЗ УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ НА ДАТИ БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ЗА СЕМИНАР И УРЕДНОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА СУДИЈА БИЋЕ ВАМ УСКРАЋЕНО ПРИСУСТВО СЕМИНАРУ.

Са жељом да се успешно припремите за реализацију активности планираних програмом семинара и успешно положите физичку и теоретску спремност и покажете завидне резултате, спортски Вас поздрављамо

 

КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР

Судије Прве лиге

3.100,00 дин

Судије Друге лиге

2.550,00 дин

Судије Прве градске лиге

2.550,00 дин

 

Делегати Прве лиге

2.800,00 дин

Делегати Друге лиге

2.150,00 дин

Делегати Прве градске лиге

2.150,00 дин

 

 

РУКОВОДСТВО СЕМИНАРА

 

Бинић  Драгиша

Анђелковић Жарко

Симић  Мирко

 
 
 

                               КОМИСИЈА ЗА ПРОВЕРУ ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ 

Расинац  Дарко – председник

Милић  Бојан  – члан

Недељковић  Милош – члан

Димитријевић  Миленко – члан

Сретеновић  Богдан - члан

Пендо  Миливоје - члан

 

 

КОМИСИЈА ЗА ТЕОРЕТСКУ ПРОВЕРУ 

Анђелковић  Дејан – председник

Марковић  Млађан – члан

Миленковић Љ. Милош - члан

Анђелковић  Србимир  - члан

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ПРОВЕРУ

Младеновић др. Владан – председник

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Вацић Ненад

                                                                                        

ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА

               СУДИЈЕ ПРВЕ  - ДРУГЕ И ПРВЕ ГРАДСКЕ ЛИГЕ

  до 08:00 часова

Долазак, пријављивање и контрола лекарских прегледа 

од 08:15 до 10:00 часова

Провера физичке спремности судија

   

од 10:00 до 10:30 часова

Провера теоретске спремности судија Прве лиге

   

Од 10:30 до 11:00 часова

Провера теоретске спремности судија Друге окружне и Прве градске лиге

12:00 часова

Саопштавање резултата и затварање семинара

                            ДЕЛЕГАТА ПРВЕ  - ДРУГЕ И ПРВЕ ГРАДСКЕ ЛИГЕ

до 11:00 часова

Долазак и пријављивање

   

од 11:15 до 11:45

Провера теоретске спремности делегата Прве окружне, Друге окружне и Прве градске лиге

12:00  часова

Саопштавање резултата и затварање семинара

   

 

                                                                             председник ССОС ФСРО

  Анђелковић Жарко,с.р.