A+ R A-

Seminar trenera za sticanje "C" licence

Стручно струковна организација тренера Фудбалског савеза Расинског округа организује семинар тренера за стицање звања за  „Ц“ лиценцу. Семинар ће се организовати у току месеца октобра 2016.године у Крушевцу.Трошкови по кандидату износе 15.000,00 динара.Сви заинтересовани кандидати могу се пријавити канцеларији савеза.

За све ближе информације заинтересовани могу се обратити председнику тренерске организације ФСРО Митић Ивану на телефон 069/126-37-75 или канцеларији савеза сваког радног дана на телефон 439-362 и 065/9-037-011.

 

Потребна документација за „Ц“ лиценцу:

 

1.Попуњен пријавни лист

2.Фотокопија личне карте

3.Уверење о здравственој способности(не старије од 6 месеци)

4.Фотокопија дипломе о стеченом образовању(најмање 3 степен)

5.Потврда о играчкој каријери од стране клуба(најмање 3 године играчког стажа)

6.Две фотографије(величина некадашње личне карте и не старије од 6 месеци)

7.Потврда из Суда(да се не води против кандидата кривични поступак и да исти није кривично гоњен)

8.Доказ о извршеној уплати