A+ R A-

Stručna organizacija Sudija

Anđelković Žarko, predsednik Stručne strukovne organizacije Sudija FSRO, instruktor prve kategorije, trenutno angažovan na listi posmatrača Prve lige Srbije

Andrejić Čedomir, sekretar Stručne strukovne organizacije Sudija FSRO, sudija prve kategorije, trenutno je na listi pomoćnika Srpske lige istok

 

Izvršni odbor SSOS FSRO za mandatni period 2012-2016:

  • Žarko Anđelković, predsednik
  • Slavoljub Pavlović, potpredsednik
  • Mlađan Marković, potpredsednik
  • Darko Rasinac
  • Srba Anđelković
  • Dalibor Đurđević
  • Srećko pavlović
  • Nenad Luković
  • Nikola Miljković